SFF -- Lista för medlemmar i SFF

 

Om SFF

Detta är en e-postlista för medlemmar i Sveriges Fanzineförening, en förening för samsändning av science fictionfanzines i portobesparande syfte.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet SFF . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan SFF
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till sff@fandom.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till SFF

Du kan anmäla dig till SFF genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av SFF
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan SFF), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan SFF administreras av sff-owner at fandom.se
Administrativ sida för SFF (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på fandom.se

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix