Om

Steampunkfestivalen – som samtidigt är 2014 års Swecon – äger rum mellan den 27 och 29 juni 2014 på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Festivalen startar kl. 17.00 på fredagen (insläpp från ca 15:30) och slutar 17.00 på söndagen. Mer information om medlemskapet, hur man tar sig dit, och svar på förhoppningsvis alla dina frågor hittar du här. Och du kan alltid kontakta oss på info@steampunkfestival.se.

Vi vill göra den här festivalen till ett speciellt, kanske unikt, tillfälle att kombinera teknik, historia, gör det själv-, pyssel- och hantverkskultur, och fantastikens möjligheter att tänja på gränserna för det vi är vana vid.

Men framför allt vill vi göra det till en mötesplats för gemensamma passioner, och för sådana intressen som kanske inte har så mycket överlapp men som kan fungera som klangbotten för varandra.

Steampunk möter museets resurser

Monsterjägare, luftskeppspirater, upptäckare, och galna uppfinnare i korsett och turnyr, och alla deras fantastiska skapelser i metall, trä, tyg, bild och skrift — allt mot en bakgrund av maskiner från ångans tidsålder. Vilken miljö kunde passa bättre för att framhäva ångpunkens estetik? Vi hoppas att det ger inspiration till nytt skapande.

Järnvägsmuseet möter litteraturen

Steampunkfestivalen arrangeras som ett samarbete mellan föreningen Upsala-Gefle Ångpunksällskap och Sveriges Järnvägsmuseum Gävle. De stora ångloken står för det mesta stumma, men museet förvaltar deras berättelser från det tidevarv då järnvägen var Framtiden och Framsteget. Men berättandet finns också i litteraturen, som både innehåller skildringar från den tid då ångan faktiskt hade herraväldet, och från en tid som kunde ha varit om allting varit annorlunda. Historien och historierna får korsbefrukta varandra.

Sf-kongressen möter den bredare steampunk-kulturen

Science fiction-kongresserna är mötesplatser för dem som brinner för fantastik, särskilt för dem som läser och skriver. Vi vill placera den fantastiska litteraturen i en festival som också firar många andra kreativa uttryck. En sf-kongress med tema steampunk står för både analys och kritik, och för spelrum för fantasin.