Vapenpolicy

Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, i dagligt tal kallad Knivlagen, gäller under hela festivalen och ingen på området kan bära kniv eller blankvapen.

De undantag vi tillåter är att blankvapen kan godkännas till dräkt under festivalen om de anmälts i förväg, visats upp och bockats av, samt bland allmänheten bärs låsta / med knutet fredsband.

Vad gäller skjutvapen tillåts fantasifulla vapen som inte ser riktiga ut.

Replikor som kan skrämma övriga besökare bör hanteras med försiktighet och man ska ta hänsyn till andra på museets område.