Trakasseripolicy

Steampunkfestivalen strävar efter att erbjuda en rolig, vänlig och trakasserifri festivalupplevelse för alla, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, ålder, religion, etnicitet, eller val av dräkt (inklusive valet att inte klä ut sig). Vi uppmanar till en öppen och generös tolkning av steampunk, och vi tolererar inte trakasserier av festivaldeltagare i någon form.

Trakasserier omfattar kränkande verbala kommentarer, hotelser, stalking, förföljelse, trakasserande fotografering eller inspelning, ihållande störningar av samtal eller programpunkter, olämplig fysisk kontakt, och ovälkommen sexuell uppmärksamhet. Medlemmar av festivalen som ombetts att stoppa trakasserande beteende förväntas efterfölja detta omedelbart.

Utställare på marknaden, försäljare och liknande verksamheter, samt frivilliga, personal och anställda omfattas också av trakasseripolicyn.

Om en festivaldeltagare ägnar sig åt trakasserande beteende, kan festivalarrangörerna vidta alla åtgärder de anser vara lämpliga, inklusive att varna förövaren eller avvisa denna från festivalen utan återbetalning. Om du blir trakasserad, märker att någon annan trakasseras, eller har andra bekymmer, vänligen kontakta någon av festivalpersonalen omedelbart. Det går alltid att nå festivalpersonal genom vår informationsbod. Ansvarig festivalpersonal kan också kännas igen på de särskilda vinröda banden över axeln.

Festivalpersonal hjälper gärna deltagarna att kontakta säkerhetspersonal eller lokala polismyndigheter, ledsaga den som behöver det, eller på annat sätt hjälpa den som upplever trakasseri att känna sig trygg under hela festivalen. Alla festivaldeltagare är viktiga för oss!

Se också Diskrimineringsombudsmannens sida Vad är trakasserier?.